TYTUŁEM WSTĘPU
rem2Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy została założona w 1926 roku. Od 1995 roku jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktualnie jednostka nasza liczy 84 członków, w tym 36 przygotowanych do udziału w działaniach ratowniczych. Jest jednostką prężną, wyróżniającą się pozytywnie wśród pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu wadowickiego.

Co roku nasza jednostka odnotowuje największą ilość wyjazdów bojowych, jak również działań związanych z profilaktyką przeciwpożarową i szkoleniem. Członkowie nasi są zaangażowani w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rad Sołeckich gdzie z ramienia OSP dbają o sprawy związane z ochroną przeciwpożarową i ogólnie pojętym spr_wiel1bezpieczeństwem mieszkańców. W ostatnim czasie podjęliśmy wiele działań zmierzających do poprawy wyposażenia bojowego naszej jednostki. Osiągnęliśmy stawiane przed nami normy m.in. w zabezpieczeniu medycznym, zabezpieczeniu w sprzęt do ochrony górnych dróg oddechowych oraz w wyposażeniu w sprzęt łączności i alarmowania. Posiadamy dwa samochody pożarnicze: lekki – GLM 8 – FORD TRANZIT z 2001 roku oraz cięzki – GCBA – MAN z 2013 roku. W szeregach naszej jednostki działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca obecnie 20 członków. cw.2Od kilku lat organizujemy dla dzieci i młodzieży obozy i zimowiska strażackie, letnie akcje dla dzieci pozostających w miejscowości. Ponadto uczestniczymy w licznych imprezach szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

NASZA STRAŻ

wfos