Członkowie

CZYNNI CZŁONKOWIE Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - stan 33 osób.

DRUHOWIE UPRAWNIENI DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH spełniający łącznie wszystkie trzy warunki:
1. członek OSP w wieku od 18 lat do 65 lat
2. posiadający aktualne wyszkolenie wg. systemu szkoleń z 2006 roku.
3. posiadający aktualne badania lekarskie uprawniające do udziału w akcji.

ANTOS Grzegorz KLAJA Dariusz PAMUŁA Wojciech
ANTOS Marek KLAJA Sławomir
PILCH Adam
ANTOS Paweł KORZENIOWSKI Łukasz
PŁOTEK Witold
ANTOS Tadeusz KOWALSKI Grzegorz
ŻUKOWSKI Mateusz
BALON Kamil KOZIK Krystian
TOMSKA Małgorzata
BARAN Michał ZAJĄC Piotr MILOWSKA Marta
BARAN Paweł TOMSKI Krzysztof
BERNAŚ Jan
MILOWSKI Paweł
 
NAGLIK Adrian
SZKARŁAT Jarosław
CURZYDŁO Andrzej
NICIEJA Łukasz

OSOBA Szymon
ORZECHOWSKI Piotr

GROCHAL Wojciech
PAMUŁA Kamil

JEZIERSKI Tadeusz
PAMUŁA Jerzy

MĘDRYSA Adrian
PAMUŁA Maksym

WSPIERAJĄCY CZŁONKOWIE Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - stan 21 osób.


BURZYŃSKI Antoni
ANTOS Barbara TUREK Sfefania
KASPROWICZ Apolina
ANTOS Maria WAGA Eugenia
KWIATEK Maria
ANTOS Wanda WOŹNICZKA Elżbieta
KOSEK Jerzy
MICHNIAK Maria POLANEK Józef
KICA Stanisław
MAŚLONA Alicja SIKORA Tadeusz
SZKIRUĆ Barbara
SZYDŁOWSKA MILOWSKI Marek
WOŹNICZKA Marian NICIEJA Kazimierz ANTOS Ireneusz

 

HONOROWI CZŁONKOWIE Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - stan 5 osób


PAMUŁA Jerzy
WAGA Włodzimierz SZKIRUĆ Stanisław
KUCHARCZYK Mieczysław
SZYDŁOWSKI Jan

 

CZŁONKOWIE MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy - stan 16 osób

PAMUŁA Konrad
SZYDŁOWSKI Mirek PRZEBINDA Norbert
WAGA Kacper GARLEJ Dominik TYRAŁA Kamil
SZYDŁOWSKI Mariusz CZEKAJ Klaudiusz KORABIK Alicja
FUDALIK Grzegorz
FILIP Daniel ANTOS Bartłomiej
GAWEŁDA Jakub ANTOS Krzysztof
BOLECH Gabriel KOSEK Jakub
 


NASZA STRAŻ

wfos